Evenementen

Uitnodiging Quiz (kwis) middag

in de kantine van V.V.Hulsterloo op woensdag 26 december 2018 (2e kerstdag)

Iedereen is van harte welkom!

Het betreft een quiz niet gerelateerd aan Nieuw-Namen, niet specifiek Nederlands getint, niet enkel een sportquiz of één bepaald onderwerp betreffend, neen .. het is een algemene quiz en dus voor iedereen toegankelijk.  Onderwerpen die o.m. aan bod komen zijn aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, actualiteit, varia, sport, enz..

De quiz bestaat uit 10 reeksen van 10 vragen. Eenieder met een beetje basisontwikkeling en een portie gezond verstand kan hieraan deelnemen.

Het volstaat een groepje van 4 personen te vormen en telefonisch of per email aan te melden vóór 16 december. Vervolgens woensdagnamiddag 26/12 tijdig in de kantine aanwezig te zijn en bij aanmelding de € 10,- (per groep) inschrijfgeld te betalen.

We starten de quiz om 14.30 uur STIPT.

Opgave deelname vóór 16 december a.s. bij Naddy de Kind – Stationsweg 78 – 4561 GB Hulst,

tel. 06.20615501, of aanmelden via email de.kind.nadia@deme-group.com

Naam van de groep :                                      …………………………………………………………….

Naam (één van de 4  deelnemers) :          …………………………………………………………….

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Hierbij nodigen wij alle spelende leden, niet-spelende leden, vrijwilligers en  sponsors van harte uit op de nieuwjaarsreceptie, die zal plaatsvinden in de kantine van V.V. Hulsterloo op

Zaterdag 19.01.2019 van 15.00u tot 17.00u

Het bestuur van V.V.Hulsterloo wenst u en uw familie fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019.